Estanci missioon on valmistada protsessitehnikat, mis aitab kaasa maailma jätkusuutlikumaks muutmisele.

Käitudes ise vastutustundlikult, valmistame tooteid, mis võimaldavad meie lõppklientidel jätkusuutlikult tegutseda – et säästa energiat, loodus- ja elukeskkonda ning tervist.

Käitudes ise vastutustundlikult

safety

Hooliv

Klientide rahulolust ning oma töötajate tervisest ja heaolust hooliv ning mitmekesisust väärtustav ettevõte

Avatud

Aus ja eetiline äritegevus ning avatud suhtlus ja koostöö teiste huvigruppidega

Eestvedaja

Võimekate juhtidega innovaatiline ettevõte, jätkusuutlikkuse osas eeskuju teistele, sh tarneahelas ja ärisuhetes, kommunikatsioonis, aruandluses ning ühiskonnas laiemalt

Valmistame tooteid

feedwater tank

Keskkonnahoidlik

Keskkonda säästvate toodete valmistamine, mis panustavad efektiivsesse loodusressursside kasutusse, keskkonna saastamise vähendamisesse, ringmajandusse ja kliimamuutuste leevendamisesse

marine scrubber

Ohutu

Inimeste ja keskkonna ohutuse tagamine valmis toodete puhul

KOKKUVÕTTES ESTANCI JAOKS KÕIGE RELEVANTSEMAD KESTLIKU ARENGU EESMÄRGID

Arvestades meie valmistatavate toodete panust jätkusuutlikkusse, meie mõju oma tegevusahela erinevates etappides ning ambitsioone jätkusuutlikkuse teema arendamisel, peame Estanciga kõige enam seotud kestliku arengu eesmärkideks:

ESTANCI PANUS JÄTKUSUUTLIKU ÜHISKONNA ARENGUSSE LÄBI KOLME ASPEKTI

Me käitume ise vastutustundlikult, valmistame loodust ja elukeskkonda säästvaid tooteid ning panustame oma valdkonna ja jätkusuutlikkuse teema arengusse.

Juhtimine ja protsessid

Tagame ohutu töökeskkonna, panustame töötajate arengusse ning kasutame innovaatilisi tööprotsesse, mis aitavad säästa energiat ja materjale. Oleme oma käitumises ning otsustes ausad ja eetilised.

Toode ja teenus

Valmistame inimesele ohutuid ja keskkonna hoidlikke tooteid, mis aitavad säästa loodus-ressursse, vähendada keskkonna saastamist. Meie valmistatud tooted võimaldavad arendada säästvat tööstust ja jätkusuutlikku elukeskkonda ning toetavad puhta ökosüsteemi hoidmist.

Koostöö ja lisapanus

Oleme eeskujuks, panustame valdkonna haridusse ja teeme koostööd teiste huvigruppidega, et tõsta ühiskonna suutlikkust jätkusuutlikkuse tagamisel ja kliimamuutuste leevendamisel.