Väärtustame „teeme ära“ suhtumist

Estancis panustad maailma kestlikumaks muutmisesse iga päev. Sa töötad kaasaegses ja kiiresti arenevas tootmisteenust pakkuvas ettevõttes, kus iga inimese ambitsioone, proaktiivsust ja „teeme ära“ suhtumist väärtustatakse.

Estanci eesmärk tööandjana on rikastada inimeseks olemise kogemust. Läbi väärtuspõhise juhtimise hindavad ja naudivad meie töötajad rollikesket autonoomsust, motiveerivat tasu- ja hüvede paketti, ühiseid meeskondlike sündumusi, personaalset talendijuhtimist ning võimalust kuuluda maailmatasemel meeskonda.

Miks Estanc?

Estanci eesmärk tööandjana on rikastada inimeseks olemise kogemust, viies seda ellu läbi väärtuspõhise juhtimise. Meie töötajad hindavad ja naudivad rollikeskset autonoomsust, motiveerivat tasu ja hüvede paketti, lisaks palju ühiseid ettevõtmisi ning võimalust kuuluda maailmatasemel meeskonda.

Ühine Estanci meeskonnaga!

Saada oma elulugu ja lühikirjeldus aadressile staff@estanc.ee või võta meiega ühendust LinkedIn kaudu.

Vabad töökohad

Kestliku arengu eesmärk

Tervis ja heaolu

Loome kõigile oma töötajatele tervisliku ja tänapäevase töökeskkonna ning panustame pidevalt selle arendamisesse.

Loe lähemalt