Täisteenuse lahendus

Me planeerime, projekteerime, disainime, toodame, tarnime ja paigaldame kogu oma lepingu mahus.

Sel moel saame parimal viisil tagada planeeritud graafikus püsimise ja et meie tooted töötavad ettenähtud keskkonnas õigesti.

Estanci täisteenus

Projektijuhtimine

Meie projektijuhtimise meeskond läheneb igale kliendile personaalselt ja tagab projekti sujuva teostamise. Selle saavutamiseks veendume, et meil on kliendiga ühtne arusaam, tegevused on üksikasjalikult planeeritud ja kõikidele muudatustele reageerime kiiresti. Meie meeskond järgib projektide juhtimisel rahvusvaheliselt tunnustatud PRINCE2 meetodi põhimõtteid.

Tehniline lahendus ja projekteerimine

Meie põhipädevuses on pakkuda inseneriteenust ja -tuge, sealhulgas esialgset projekteerimist, 3D-modelleerimist CAD-programmiga, 2D-tootmisjooniseid ja tugevusarvutusi. Meie inseneridel on aastatepikkune vilumus arvutada ja projekteerida erinevate standardite, nagu EN 13445, ASME VIII osa, EN 14015, TEMA R, GOST jt. järgi. Soovi korral korraldame erinevates sihtriikides vajaliku dokumentatsiooni ja kooskõlastuste saamise kohalike ametite käest.

Hästi koostatud ja korrektne dokumentatsioon

Läbimõeldud protsessid võimaldavad koostöös erinevate osakondadega koostada toote dokumentatsiooni paindlikult, kasutades minimaalses koguses paberit. Hästi koostatud ja korrektne lõppdokumentatsioon on meie teenuse oluline ja lahutamatu osa.

Tootmine

Tänu tipptasemel keevitusseadmetele ja kõrgele digiteerimistasemele tehases on meie keevitajad alati valmis end proovile panema. Estanci keskkonnasäästliku tehase ehitus lõppes 2018. aastal ning sellel on kolm tootmishalli, kus on eraldatud alad roostevaba- ja süsinikterase käitlemiseks. Lähtume põhimõttest, et mida rohkem protsesse saame oma tehases teostada, seda paremini kontrollime teie projekti edukust.

Kvaliteedikontroll

Projektidevaheline toodete ja protsesside kvaliteedikontroll võimaldab meil pakkuda kliendile parimat võimalikku teenust. Äri- ja tugiprotsesside sisekontroll tagab põhifunktsioonide toimimise ja arenduse.

Tarne ja paigaldus

Meie tarne- ja paigaldusteenus tagab meie poolt tarnitud seadmete sujuva kasutuselevõtu ja teie meelerahu. Sedasi saame lahendada kõiki tekkivaid probleeme operatiivselt.

Kestliku arengu eesmärk

Partnerlus ühiste eesmärkide saavutamiseks

Teeme koostööd avaliku sektoriga, et paremini mõista ülemaailmseid ja piirkondlikke suundumusi ning vajaduse korral aidata kaasa õiges suunas liikumisele.

Loe lähemalt