Jätkusuutlikud protsessid on meie DNAs

Oleme kestlikku ja jõuka maailma ülesehitamise lahutamatu osa, luues samal ajal kõigile paremat elu. Keskendume oma jõupingutustes valdkondadele, kus saame anda suurima positiivse mõju. Arvestame, et meie tooted aitavad kaasa tööstuse ja maailma suurimate jätkusuutlikkuse probleemide leevendamisele.

Eesmärgid, mis muutuvad tulemusteks

Vastutustundliku lähenemise tulemusel valmistame tooteid, mis võimaldavad meie lõpptarbijatel jätkusuutlikult tegutseda.

Eesmärk

Suurepärane töökeskkond

Tagame ohutu töökeskkonna, julgustame töötajate arengut ning kasutame uuenduslikke tööprotsesse energia säästmiseks ja jäätmete vähendamiseks.

Tulemus

Hoolime päriselt

Oleme oma käitumises ning otsustes ausad ja eetilised. Me väärtustame mitmekesisust. Keskendume oma töötajate ja klientide rahulolule jõupingutuste eest, millega tagame nende tervise ja turvalisuse.

Eesmärk

Parem tööstus

Ajame ausat ja eetilist äri ning suhtleme oma huvigruppidega avatult. Oleme jätkusuutlikkuse eeskuju nii tarneahela, ärisuhete, kommunikatsiooni ja aruandluse valdkonnas ning ühiskonnas laiemalt.

Tulemus

Tegutseme vastutustundlikult

Meie poolt rohetehnoloogia töövõtete abil valmistatud toodete kasutamine toetab ressursitõhusa ja keskkonnaohutu tööstuse arendamist.

Oleme pühendunud kuuele Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) kestliku arengu eesmärgile

ÜRO on seadnud maailma ettevõtetele 12 kestliku arengu eesmärki. Arvestades, et meie tooted aitavad leevendada mõningaid tööstusharu ja maailma suurimaid jätkusuutlikkuse probleeme, oleme pühendunud eesmärkidele nr. 3, 7, 9, 12, 13 ja 17.

Need kuus eesmärki määratlevad meie äritegemise viisi ja tagavad, et meie postindustriaalne tööstus mitte ainult ei jää ellu, vaid ka areneb.

Tervis ja heaolu

Meie meeskonna liikmed on pühendunud, terved ning töötavad turvalises heaolu soodustavas töökeskkonnas.

Tarbime rohelist energiat, kasutame ja ladustame keskkonnale ohtlikke aineid turvaliselt ning korraldame jäätmekäitlust vastutustundlikult.

JUHTIMINE JA PROTSESSID

 • Loome kõigile oma töötajatele tervisliku ja tänapäevase töökeskkonna ning panustame pidevalt selle arendamisesse.
 • Pakume terviseedenduse ja spordivõimalusi soodsatel tingimustel.
 • Pakume kõigile töötajatele põhjalikku tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures.
 • Teeme iga-aastaseid sisekampaaniaid, et suurendada töötajate teadlikkust ja soodustada tervislikku eluviisi.
 • Mõõdame oma töötajate rahulolu taset kolm korda aastas ja tegutseme selle nimel, et luua parem töökeskkond.
 • Edendame oma töötajate vaimset heaolu, pakkudes tööpsühholoogi nõustamist.
 • Pakume töötajatele võimalust loovutada verekeskusele verd tööandja juures.
 • Pakume gripihooajal vaktsineerimisvõimalust.
 • Pakume töötajatele kontoris tasuta massaaži.
 • Pakume võimalusi ühiseks puhke- ja sporditegevuseks.
 • Töötame tööõnnetuste ärahoidmise nimel ja teeme kõikide õnnetuste põhjaliku analüüsi, et vältida nende kordumist.
 • Ostame kogu elektrienergia taastuvatest energiaallikatest.
 • Tagame keskkonnaohutud säilitustingimused tootmises kasutatavatele ohtlikele kemikaalidele.
 • Sorteerime oma jäätmeid vastutustundlikult.

TOOTED JA TEENUSED

Meie tooted aitavad kaasa tööstuse moderniseerimisele, tõstes selle jätkusuutlikkust.