Lime Green Filtrid Rootsi puidu-ja tselluloosi tööstusele.

10.11.2016

Suve lõpus valmis Estanc Jüri tehases Rootsi, Östrandi puidu- ja tselluloositööstusele kaks uut protsessiseadet – Lime Green Filtrid (LGF). Estanc AS jaoks oli LGF valmistamine nn pilootprojekt – uus protsessiseadmete tüüp keerukamate toodete portfellis.Valminud seadmete parameetrid: läbimõõt D=3870/4150 ; kõrgus L=17 800; ruumala V-160 000l; töörõhk P=1…6bar; materjal 1.4307

LGF on puidu- ja tselluloosi töötlemise tehnoloogilise ahela üks protsessiseade, nn. rohelise leelise töötlemise, filtreerimise seade. LGF koosneb erinevatest sisemistest koostisosadest, mis on eraldi osatooted, väikeste tolerantside ja valmistamise keerukustega.

LGF keerukad siseosad:

    • Outlet header D 600mm kolmiktorude komplekt seadme keskosas, milledele on koostatud ja keevitatud 3 x 150 tk kümnendik mm täpsusega positsioneeritud ja välja joondatud leelise filtrite koonus ühendused – nozzles.
    • Circulation pipe Elliptilise, kasvava ristlõike pindalaga Flow channel torud
    • Pumba ja ventilaatori jaoks Bottom end & pump support, positsioneerimise täpsusega 1mm/3000mm kohta ning täpselt niveleeritud horisontaali.
    • Top head koos WOL äärikutega

Seadme lõppkooste erinevatest osadest on suure täpsuse nõudega. LGF valmistamine õnnestus hoolika töö ja pühendumise tulemusena hästi ning lõppkooste ja tolerantsid olid hästi paigas.

LGF ei ole raketiteadus, kuid mahuti ja protsessiseadmete valmistajale on see väljakutse ning taseme näitaja. Oleme valmis järgmisi LGF seadmeid valmistama, pakkudes kliendile põhjendatud kindlustunnet ja head kvaliteeti.