Estanci 2023. aasta Jätkusuutlikkuse Raport

Estanci 2023. aasta Jätkusuutlikkuse Raport on ilmunud!

Meie 2023. aasta Jätkusuutlikkuse raport on lõpuks saadaval meie koduleheleküljel. Ma usun, et iga-aastane aruanne annab tunnistust meie vankumatust pühendumusest kestlikkusele ja ühtlasi saame sealt üksikasjaliku ülevaate meie teekonnast vastutustundlikuma ettevõtluseni.

Raportis on läbipaistvalt kirjeldatud meie eelmise aasta edusammud, aga mainimata ei ole jäänud ka erinevad väljakutsed, mis ikka ettevõtlusega kaasas käivad. Estancis ei ole jätkusuutlikkus lihtsalt moesõna, vaid see on meie jaoks ainuvõimalik äritegemise viis, mis ei ole hea ainult keskkonnale, vaid ka meie ettevõttele ja eriti töötajatele.  

Juba 2019. aastal valisime välja kuus konkreetset ÜRO säästva arengu eesmärki, millele aktiivselt igapäevaselt pühendume. Meie  eesmärgid keskenduvad tervisele ja ohutusele, energiatõhususele, säästvatele tehnoloogiatele, ringmajandusele, kliimamuutuste teadvustamisele ja koostööga seotud jõupingutustele – sellest, kuidas me neisse eesmärkidesse panustame, saab juba väga põhjalikult lugeda raportist endast.

2023. aastal tegime oma jätkusuutlikkuse teekonnal olulisi edusamme. Nagu eelmisel aastal läbisime septembris EcoVadise auditi, kus sel korral saime kuldmedali – see peegeldab eredalt meie pühendumust kestlikkusele ja vastutustundlikule ettevõtlusele. Nagu ikka saime sealt ka väga head tagasisidet ja teame, mida peame tegema, et saada Ecovadis Platinum.

Möödunud aasta tõi ka olulisi väljakutseid. 2023. aasta alguses tabas meid küberrünnak, mis kutsus meid üles tõhustama küberjulgeolekumeetmeid ja keskenduma digitaalsete varade kaitsele. Suuresti tänu sellele sündmusele on Jätkusuutlikkuse Raportis nüüd ka uus peatükk, mis on pühendatud tervenisti küberturvalisusele.

Meie järgmiste aastate strateegilised fookusvaldkonnad hõlmavad kõiki ESG valdkondi: oleme loonud põhjaliku tegevusplaani, mis käsitleb nii keskkonna-, sotsiaal- kui ka juhtimisalaseid eesmärke. Näiteks keskkonnaalaselt on meil sel aastal fookus jäätmekäitlusel: et kõik andmed oleksid ühes kohas, neid oleks võimalik hõlpsasti analüüsida ja võimalusel vähendada.

S – teemadel jätkame kindlasti oma jõupingutustega töötajate kaasamisel. Uuendamisel on nii mitmekesisuse kui ka peresõbralikkuse märgised. Eriline fookus on jätkuvalt meie töötajate tervisel ja ohutusel. Sel aastal on meil plaanis uuendada ka eetikakoodeks töötajatele, mis peaks saama uue kuue juba enne suvepuhkuseid!

Meie juhtimiskultuuri aluseks on endiselt holokraatlik lähenemine, mis soodustab töötajate autonoomiat ja vastutust. Juhtimise ja tarneahela osas rõhutame tugevat juhtimist, eetilisi äritavasid ja jätkusuutlikku tarneahelat. Viimane on meie jaoks kõige suurem murekoht ja sellega kavatseme sel aastal tegutseda intensiivsemalt kui iial varem.

Kokkuvõttes saav öelda, et Estanci 2023. aasta jätkusuutlikkuse aruanne annab üksikasjaliku ülevaate meie pühendumusest keskkonnahoiule, sotsiaalsele vastutusele ja juhtimispraktikatele. Oma väljakutsete ja saavutuste kaudu demonstreerime ennetavat ja uuenduslikku lähenemist kestlikkusele, olles sealjuures jätkusuutlike tavade eestvedaja meie sektoris!