Estanc toodab protsessiseadmeid CO2 kogumise tarvis

Estanc’is on jätkusuutlikkus ja keskkonnaväärtused kõrgelt hinnatud. Oleme alati motiveeritud töötama sektorites, kus energiatõhusus ja kestlikkus on suurimateks prioriteetideks. Kuna süsinikdioksiidi kogumise peamiseks eesmärgiks on kaitsta maailma kliimamuutuste eest, siis on see Estanc’i jaoks suurepärane väljakutse.

Foto: https://context.capp.ca/

Oleme suurimad protsessiseadmete tootjad Põhja- ja Baltimaades. Me pakume täisteenust: planeerime, projekteerime, toodame, tarnime ja paigaldame kogu lepingu mahus. Meil on juba üle 30. aasta kogemust erinevate protsessiseadmete valmistamisel nagu survemahutid, soojusvahetid, suitsugaasipesurid, korstnad, survevabad mahutid, LNG mahutid, torustiku moodulid jt. Estanc’i tugev kogemuste pagas, erinevate rahvusvaheliste projektidega, on loonud tugeva aluse keerukale süsinikdioksiidi kogumise turule.

Süsinikheide on kliima soojenemise peamiseks põhjuseks. Ühed suurimad CO2 tekitajad on tsemendi-, bio-, jäätme-, energia-, gaasi-, elektri- ja vesinikutööstused. Selleks, et vähendada suurtööstuste jalajälge on võimalik süsinikdioksiidi turvaliselt saasteallikast koguda ning seejärel ohutult ladustada või taaskasutada. Juba praegu on mitu ettevõtet, kes pakuvad erinevaid süsiniku kogumise lahendusi. Selliste projektide valmistamiseks on vaja aga protsessitehnikat – seal tulebki appi Estanc.

Praegusel ajal on meie eesmärgiks saada strateegiliseks partneriks suuremahulistes süsiniku kogumise ja säilitamise projektides. “Oleme osalenud juba kahes suures süsinikuprojektis ja jaanuaris sõlmisime seni suurima lepingu,” selgitab meie tegevjuht Priit Haldma. Ta lisab, et näeb selles segmendis suurt potentsiaali. Praegu töötamegi Estanc’is selle nimel, et olla süsinikdioksiidi säilitamise ja tehnoloogia seadmete arendamisel ning tarnimisel eelistatud partner.

Süsiniku püüdmise sektorile on Estanc võimeline tootma erinevat tüüpi protsessiseadmeid nagu kolonnid, soojusvahetid ja erinevad surveanumad. Me pakume ka platvorme ja kolonnide siseosasid. Hetkel valmistab Estanc tooteid jäätmeenergiatehasele, kus hakatakse püüdma 100 000 tonni süsinikdioksiidi aastas. Oleme valmistanud ka surveanumaid Norra ühele suurimale tsemenditootjale, kus juba praegu kogutakse umbes 400 000 tonni süsinikku aastas.

Kõigi selliste projektidega seotud osapoolte eesmärk on luua jätkusuutlikum maailm. Suurem osa Estanci valmistatud toodetest kasutatakse sektorites, kus energiatõhusus ja jätkusuutlikkus on suurimateks prioriteetideks. Selline mõtteviis kajastub ka meie visioonis: „Luua paremat elukvaliteeti olles sealjuures osaks kestliku maailma ehitamisel”. Me jälgime igapäevaselt ÜRO globaalse kokkuleppe kümmet põhimõtet ja oleme samuti pühendunud kuuele ÜRO säästva arengu eesmärgile. Estanc usub, et ainuõige viis äritegevuseks on teha seda jätkusuutlikult ning oleme tänulikud, et meie valmistatud tooted aitavad muuta maailma keskkonnasõbralikumaks.

Me peame arvestama, et maailm sõltub söest, naftast ja gaasist veel aastakümneid. Paraku tekitavad need suured tööstused rohkem CO2 heiteid kui keegi teine. Seetõttu tuleb nendes sektorites rakendada süsinikdioksiidi kogumise tehnoloogiaid, et vähendada heitegaaside atmosfääri sattumist. Ja seda tüüpi tehnoloogiate loomiseks vajame usaldusväärseid protsessiseadmete pakkujaid nagu Estanc.