2018. aastal valminud keskkonnasõbralikus ja modernnses 10 500m² ning 3 tootmishalliga tehases on eraldatud süsinik- ning roostevaba terasest tootmine. Kõrgeima tootmiskvaliteedi tagamiseks arendame ja digitaliseerime pidevalt oma tootmisprotsesse. Me tahame olla esirinnas keskkonnasõbralike ja uuenduslike lahenduste poolest.

Roostevaba koostamise ja keevitamise hall

Video Thumbnail2018. aastal valminud keskkonnasõbralikus ja modernnses 10 500m² ning 3 tootmishalliga tehases on eraldatud süsinik- ning roostevaba terasest tootmine. Kõrgeima tootmiskvaliteedi tagamiseks arendame ja digitaliseerime pidevalt oma tootmisprotsesse. Me tahame olla esirinnas keskkonnasõbralike ja uuen

Süsinikterase koostamise ja keevitamise hall

Video Thumbnail2018. aastal valminud keskkonnasõbralikus ja modernnses 10 500m² ning 3 tootmishalliga tehases on eraldatud süsinik- ning roostevaba terasest tootmine. Kõrgeima tootmiskvaliteedi tagamiseks arendame ja digitaliseerime pidevalt oma tootmisprotsesse. Me tahame olla esirinnas keskkonnasõbralike ja uuen

Numbreid Estanci tootmise kohta

150 töötajat
9 eri rahvusest töötajat
10 500 ruutmeetrit tootmispinda
15 erinevat sertifikaati
5000 läbimõeldud tegevust
300 keevitusprotseduuri
Y2012-2018 12mln € Capital Expenditures
14 km sadamast
10 km lennujaamast

KÜLASTAJATE OHUTUS

Hoolime ja väärtustame oma inimesi, koostööpartnereid, kliente ja külastajaid. Me tagame ohutu ja hea töökeskkonna, tõstame inimeste teadlikkust ohutusest ning rakendame töökeskkonnaalaseid standardeid kogu meie väärtusahelas. Nii oma isikliku ohutuse kui ka toodete turvalisuse tagamiseks visiidi ajal palume alloleva ohutusvideoga hoolikalt tutvuda ja tootmisalaedel järgida videojuhiseid.

Video Thumbnail2018. aastal valminud keskkonnasõbralikus ja modernnses 10 500m² ning 3 tootmishalliga tehases on eraldatud süsinik- ning roostevaba terasest tootmine. Kõrgeima tootmiskvaliteedi tagamiseks arendame ja digitaliseerime pidevalt oma tootmisprotsesse. Me tahame olla esirinnas keskkonnasõbralike ja uuen