Töötaja- ja peresõbralik Estanc!

Pereettevõttena on Estanci üks eesmärke alati olnud olla töö– ja pereelu ühildamist väärtustav
tööandja. Viimased 4 aastat on personaliosakonna eesmärk olnud luua ja arendada töökultuuri, mis pakuks rikastavat kogemust. Töölkäimine on nii suur osa meie elust ja tööjuures veedetud aeg peaks
igaühele andma midagi juurde, mitte vastupidi.

Selleks, et päriselt rikastava kogemuse loomisega tegeleda taotles Estanc aastal 2018 esmakordselt
Sotsiaalministeeriumi poolt väljaantavat “Töötaja– ja peresõbralikkuse” märgist. Märgise taotlemiseks tuli luua strateegia koos tegevuskavaga, mida aitas meil teha programmi poolt konsultant. Meie hetkeolukorda hinnati sel hetkel pronkstasemele ning järgneva kahe aasta jooksul tuli meil loodud tegevuskava hakata ellu viima.

Eesmärk oli arendada ettevõtte töötajasõbralikkust kuldtasemele. Ikka selleks, et meie inimestel oleks Estancis hea ja rikastav olla. Sellest kõigest lähtuvalt on toimunud meie meeskonnaüritused, täienenud on
meie hüvede pakett, sisekommunikatsioonikanalid on kättesaadavad kõikidele ja palju muud.

Aastal 2020 hindas meie tegevust komisjon ja pidime tõestama, mida oleme töötaja– ja peresõbralikkuse
võtmes kahe aasta jooksul ära teinud. Tulemuseks oli “Töötaja– ja peresõbralikkuse” hõbemärgis aastateks 2020-2022. Lõime ka uue tegevuskava arendustegevusega, et muutuda veel töötajasõbralikumaks.

Tänavu detsembrikuu alguses toimus järjekordne hindamine, mille raames küsiti esmakordselt tagasisidet ka Estanci töötajatelt. Selline hindamisvorm on kindlasti põhjalikum ja annab komisjonile päriselt arusaama, kuidas töötajad ennast ettevõttes tunnevad. Tagasiside andis lausa 56 töötajat!

Pärast töötajate tagasisidega tutvumist ning personaliosakonna presentatsiooni Estanci töötajasõbralikkusest, andis Sotsiaalministeerium meile kinnituse, et Estanc on kuldtasemel töötaja– ja peresõbralikkust pakkuv ettevõte!

Oleme uhked ja rõõmsad, et töötame just Estancis! Järgmised kaks aastat tuleb teha jätkuvat tööd selle nimel, et kuldtase säilitada ja meie inimeste elu seeläbi oleks veelgi rikastavam!