Estanc pikendas „Austame erinevusi“ kvaliteedimärgist aastateks 2020-2022

Mitmekesisuse ja erinevuste austamine on Estancis au sees ning selle tulemusena läbis ettevõtte kvaliteedimärgise „Austame erinevusi“ vahehindamise ning pikendas seda aastani 2022.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Esimesed märgised anti välja 2018. aastal kui selle sai ühtlasi ka Estanc. Mitmekesisuse märgis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja oodates tööle talente sõltumata nende soost või taustast ning hoolides Eestist ja maailmast ning andes oma panuse selle paremaks muutmiseks.

„Oleme kahe aasta jooksul muutnud oma värbamisprotsessi väärtuskeskseks, lähtudes uute inimeste värbamisel ennekõike maailmavaatelisest sobivusest ning uskudes, et oskused on õpitavad ning kompetents ajaga arendatav,“ sõnab Estanci personalijuht Lilian Kuuslap. Lisaks sellele, on ettevõte kasvatanud oma maskuliinses seltskonnas naiste osakaalu ning jagab aktiivselt mitmekesisuse sõnumit majasiseselt, näiteks koolitades töötajaid kultuuriteadlikkuse vallas või tutvustades erinevaid rahvusi läbi toidu. Lilian Kuuslap lisab: „Kaasame töötajate peresid ja lapsi läbi ürituste ning toetame töö- ja pereelu ühildamist läbi paindlikku töökeskkonna. Pingutame igapäevaselt ühtse kultuuri hoidmise nimel ning kõikide töötajate kaasamise nimel läbi ühtse kommunikatsiooniplatvormi, mis võimaldab jagada vahetult ja ausalt infot kõikidele meie inimestele selle kohta, kuidas meile ettevõttena läheb ja kuhu liigume“.


Foto: Eesti Inimõiguste Keskus

Estanc väärtustab iga inimest ning töötab igapäevaselt selle nimel, et mitmekesisuse ja erinevuste austamist veelgi enam juurutada.