Estanc on Euroopa Puhta Vesiniku Liidu uus liige!

Estancis hoolime keskkonnast ja oleme kindlad, et vesinik on lahendus CO2-heite vähendamiseks. Seda eriti fossiilkütustest sõltuvates tööstus- ja transpordisektorites, kus üleminek elektrile ei ole hetkeolukorras realistlik. Aitamaks kaasa vesiniku tehnoloogia arendamisele otsustasime liituda Euroopa Puhta Vesiniku Liiduga, et anda panus maailma puhtamaks muutmisesse.

Puhta Vesiniku Liit on Euroopa algatus, mis ühendab kõik vesiniku väärtusahelat esindavad huvigrupid – tööstuse, riigiasutused, teadus- ja innovatsioonikogukonna, kodanikuühiskonna ja teised peamised sidusrühmad. Ühenduse eesmärk on hõlbustada, taastuvate ja vähese CO2-heitega, vesiniku tootmise, jaotamise ja kasutuselevõtu ulatust.

Olles osa Euroopa Puhta Vesiniku Liidust, toetame kliimaeesmärkide saavutamist süsinikuneutraalse tuleviku suunal.  Me usume, et meil on potentsiaal saada oluliseks tegijaks vesinikutehnoloogia arengus maailmas!