Mitmekesisuse ja erinevuste austamine on Estancis au sees ning selle tulemusena läbis ettevõtte kvaliteedimärgise „Austame erinevusi“ vahehindamise ning pikendas seda aastani 2022.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Esimesed märgised anti välja 2018. aastal kui selle sai ühtlasi ka Estanc. Mitmekesisuse märgis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja oodates tööle talente sõltumata nende soost või taustast ning hoolides Eestist ja maailmast ning andes oma panuse selle paremaks muutmiseks.

„Oleme kahe aasta jooksul muutnud oma värbamisprotsessi väärtuskeskseks, lähtudes uute inimeste värbamisel ennekõike maailmavaatelisest sobivusest ning uskudes, et oskused on õpitavad ning kompetents ajaga arendatav,“ sõnab Estanci personalijuht Lilian Kuuslap. Lisaks sellele, on ettevõte kasvatanud oma maskuliinses seltskonnas naiste osakaalu ning jagab aktiivselt mitmekesisuse sõnumit majasiseselt, näiteks koolitades töötajaid kultuuriteadlikkuse vallas või tutvustades erinevaid rahvusi läbi toidu. Lilian Kuuslap lisab: „Kaasame töötajate peresid ja lapsi läbi ürituste ning toetame töö- ja pereelu ühildamist läbi paindlikku töökeskkonna. Pingutame igapäevaselt ühtse kultuuri hoidmise nimel ning kõikide töötajate kaasamise nimel läbi ühtse kommunikatsiooniplatvormi, mis võimaldab jagada vahetult ja ausalt infot kõikidele meie inimestele selle kohta, kuidas meile ettevõttena läheb ja kuhu liigume“.


Foto: Eesti Inimõiguste Keskus

Estanc väärtustab iga inimest ning töötab igapäevaselt selle nimel, et mitmekesisuse ja erinevuste austamist veelgi enam juurutada.

Estanc ja Sunly City sõlmisid koostöölepingu, mille kohaselt rajab Sunly City Estanci katusele 100kw päikesepargi. See võimaldab tehasel vähendada elektrikulu ning CO2 jalajälge ilma ise päikesepaneelide tehnoloogiasse investeerimata.

„Kasutame koostöös uuenduslikku mudelit, kus Sunly City investeerib Estanci eest ning rajab oma kulude ja kirjadega päikeseelektrijaama koos otseliiniga, mis hakkab tehasele edastama võrgutasuvaba ja keskkonnasõbralikku elektrienergiat,“ kommenteeris lepingut Sunly City juht Priit Lepasepp. Uus päikesepark võimaldab tekitada tehase töös CO2 säästu 54 tonni aastas.

„Estanci jaoks on keskkonna heaoluga arvestamine oluline osa jätkusuutlikust ärimudelist, kuid arvestades hetke olukorda majanduses on sama oluline ka asjaolu, et saame päikesepaneelide abil elektrikulusid kokku hoida,“ rääkis Estanci tegevjuht Priit Haldma. Estanc säästab tänu väiksemale elektrikulule ja elektrihinna fikseerimisele ligikaudu 6000 eurot aastas.

Sunly City kuulub Sunly gruppi, mis on Baltikumis ja selle lähipiirkonnas taastuvenergiale ning cleantech innovatsioonile fokusseeritud energiaettevõte.

It’s finally here! We have a new awaited member to add to our certificates. The recent addition of the ISO 50001 certificate for energy management to complement the ISO 9001 and 14001, 45001 already in place. In achieving this, Estanc promises ongoingly to commit to improving energy efficiency and reducing their impact on the environment. On top of that, our Warehouse and Maintenance Manager Asso Kesaväli received an EUREM training qualification of an employee as an Energy Manager. 

iso50001ISO 50001 is a strategic tool to help you use energy more efficiently and effectively. Such an approach makes it easier to integrate energy management into our overall efforts to improve environmental management and bring added value to our organisation. In recent years, Estanc has further strengthened its commitment to the environment, making sure that regardless of the industry we operate in, we can still protect the environment.

The goal of implementing the Energy Management System standard is to continuously improve energy performance, energy efficiency, energy use and energy consumption. EnMS standard gives us a recognized framework for developing an effective energy management system. Like other ISO management system standards, it follows the “Plan-Do-Check-Act” process for continual improvement, which helps us from developing a policy for more efficient use of energy to continually improving energy management, and all steps between.

On top of that, our Warehouse and Maintenance Manager Asso Kesaväli received an EUREM training qualification of an employee as an Energy Manager. The EUREM training program is a standardized training program for European Energy Managers, combining theoretical lessons, exercises, personal learning and practical energy work. In addition, it provides trainees with access to a European network of EUREM graduates in order to share knowledge and experience. Asso says: “Participation in the program provided an opportunity to get an overview of different energy fields, their nature and possible future trends – the energy market, energy consumers, energy producers and energy carriers. The training plan was extensive enough that after passing it we could evaluate and analyze the company’s energy use and, based on that, find bottlenecks and concrete solutions for more energy-efficient performance.”

2020 targets for energy efficiency

In accordance with the requirements of ISO 50001, we have developed objectives, targets and action plans to implement the energy management system. Set targets for 2020 are:

  • implementation of an energy management system;
  • raising energy awareness among team members;
  • thorough mapping and monitoring of energy use;
  • electricity costs reduction.

Measures to achieve the targets include solar station installation, quarterly energy reviews, mapping the possibilities of establishing a permanent measurement system, implementation of energy saving projects etc.

iso50001
Energy distribution 2019 March vs 2020 March

 

 

iso50001
Energy consumption 2019 March vs 2020 March

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe to our Linkedin page to stay connected with our latest activities.

Meil on hea meel teatada, et Estanci nõukogu on määranud uueks tegevjuhiks senise finantsjuhi Priit Haldma. Endine tegevjuht aastatel 2016-2020 Mihkel Tammo on suundunud uutele väljakutsetele. Samal ajal jätkab Priit oma eelmist rolli finantsjuhi ja juhatuse liikmena.

Estanci nõukogu esimehe ja ettevõtte asutaja Raigo Tammo sõnul ootab kogu maailma majandust ees ülimalt keeruline ajajärk, mis samas pakub mitmeid uusi ärivõimalusi. “Mõistame Mihkli soovi liikuda veelgi uuemate tehnoloogiate arendamise juurde ning täname teda perefirma heaks tehtud panuse eest viimastel aastatel.”

Ettevõtte finantsjuhi ametikohalt uueks juhiks kerkinud Priit Haldma on pälvinud Estanci nõukogu usalduse juba pikema aja jooksul. “Praegune majanduskeskkond osutub ka meie ettevõttele väljakutseterohkeks, sest peame varasemast enam otsima võimalusi oma tegevuse veelgi efektiivsemaks muutmiseks, jätkates senist head tööd müügiturgudel,” ütles Haldma.
„Loomulikult tegutseme edasi ettevõtte missioonist lähtuvalt. See on sügavalt juurdunud Estanci identiteeti ja oluline osa sellest, kes oleme. Lisaks pöörame suuremat tähelepanu fundamentaalsetele alustele nagu toote ja teenuse kvaliteedi arendamine ning tarnekindlus, mis on kogu väärtusahelas üliolulised, kuna lõppude lõpuks määrab klient eeskätt läbi nende meie kvaliteeditaseme turul.”

Priit Haldma

Enne Estanci tiimiga liitumist aastal 2018, töötas Priit 2013-2018 puidutööstusettevõttes Raitwood finantsjuhi analüütikuna. Veel on ta olnud Mandatum Life Balticus kliendihaldur ja investeerimiskonsultant.

Subscribe to our Linkedin page to stay connected with our latest activities

Austame Estancis iga inimest! Eesti Inimõiguste Keskus soovis teada, mis meie jaoks peitub märgise taga ja miks otsustasime 2018. aastal liituda mitmekesisuse kokkuleppega, mil esmakordselt märgiseid jagati.

Austame Estancis iga inimest! Eesti Inimõiguste Keskus soovis teada, mis meie jaoks peitub märgise taga ja miks otsustasime 2018. aastal liituda mitmekesisuse kokkuleppega, mil esmakordselt märgiseid jagati.   Subscribe to our Linkedin page to stay connected with our latest activities

 

Subscribe to our Linkedin page to stay connected with our latest activities

29. jaanuar tunnustas Keskkonnaministeerium keskkonnasõbralikke ettevõtteid. Kuulutati välja Aasta Keskkonnategu 2019, Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõte 2019 neli nominenti ning keskkonna eriauhinnad.
Estanc pälvis Keskkonnajuhtimise eriauhinna vastutustundliku ning jätkusuutliku keskkonnajuhtimise eest.

*Tegeleme süsteemselt keskkonnaküsimustega, arvestame sellega oma strateegias ning teeme alati rohkem, kui seda nõuab meilt seadus, et tõhustada oma keskkonna- ja majandustegevust ning vähendada keskkonnaga, töötervishoiu ja tööohutusega seotud riske ja kulusid,” sõnab Estanci jätkusuutlikkuse koordinaator Erika Pihl.

Tunnustusest tulenevalt on Estanc valitud Eestit esindama Euroopa keskkonnasōbralike ettevōtete konkursil (European Business Awards for the Environment).

Keskkonnajuhtimise auhind
Keskkonnaminister Rene Kokk keskkonnajuhtimise eriauhinda Estancile üle andmas. Foto: Raul Mee

 

Subscribe to our Linkedin page to stay connected with our latest activities