Juuni alguses toimunud missioonipäev sai ettevõetud suuremalt kui eelnevatel aastatel. Tänavu otsustasime appi minna Eesti Metsloomaühingule, mille eesmärk on aidata ja ravida hätta sattunud metsloomi ning aidata neil loomulikult naasta oma elukeskkonda.
Estanci meeskond sai õla alla panna ning aitas korrastada ja ehitada loomade ravimiseks ja tavaellu naasmiseks mõeldud ruume ja puure. Päeva lõpetas imehea toitlustus BBQ Entertainment & N-Cateringilt ning loeng metsa ja sealsete asukate teemal Urmas Tartese poolt, ikka selleks et meie inimesed oleksid teadlikumad ja targemad looduses liikudes.
Aprilli algus on Estanci jaoks alanud suuremõõtmeliselt ning meie majast läks välja Estanci ajaloo suurim mahuti. Selle mahuti transpordi korraldamine ei olnud lihtne ja lahtiseid otsi oli, nagu ikka, viimaste päevadeni. Transpordi operatsioon tõmbas ka palju meediakajastust. Nii Postimehest kui ka Delfist võis leida infot mahuti liikumise progressi kohta.
Tegemist oli ligi 200 tonni kaaluva toiteveemahutiga, mis 12 nädala pärast jõuab Uruguaysse, kus on käimas ühe maailma suurima tselluloositehase ehitus. Toiteveemahuti eesmärk on eemaldada (deaereerida) veest välja korrosiooni põhjustav hapnik ja süsinikdioksiid, et tehase auru jõul toimivad süsteemid peaks kauem vastu. Toiteveemahuti oma olemuselt on Estanci üks põhilisi tooteid, kuid antud mahuti teevad eriliseks just tema mastaabid, mille tingivad tehase mastaabid. Estanci kliendiks ja tehase peatöövõtjaks on Andritz OY ning tehase omanikuks UPM-Kymmene OY. Samasse tehasesse valmistame kokku ligi 30 seadet.
Estanc on 30 tegutsemisaastaga arenenud oma alal Põhja Euroopa ja Baltimaade suurimaks- ja kaasaegsemaks ettevõtteks. Sellise 200 T kaaluva, 6 meetrise läbimõõdu ja 40 meetrise pikkusega mahuti valmistamise ja transportimise võimekust hinnatakse kõrgelt. Toote valmistamiseks kulus ligikaudu 4200 projekteerimise ja valmistamise tundi, millele lisandub paarikümne inseneri ja spetsialisti eeltöö, et võita seesugune hange ning seejärel tagada õige materjal, toote kvaliteet, turvalisus, korrektne dokumentatsioon ja kõrgetasemeline projektijuhtimine.
Estanc on Eesti keskmisest ettevõtmisest ligi 2 korda kõrgemat lisandväärtust loov ja 95% tooteid eksportiv ettevõte, seeläbi aitame kaasa riigi suhtelise jõukuse kasvule. Tegutseme globaalsel turul, kus konkurents on tihe, kuid plaanime siiski oma edulugu jätkata.

Estanc tänab kõiki osapooli selle erakordse pingutuse eest. Kliendid Andritz ja UPM, veokorraldus Ahola Transport ja Kaarlaid eriveod, tõstetööd JTH, kohalikud omavalitsused eesotsas Rae vald ja Saue vald, riigiasutused Maanteeamet, Elektrilevi, Eesti raudtee, Elron, teetööd T-Konsult, Amifax ja TrefNord. Ja loomulikult kogu meie professionaalset ning hingega töötavat tiimi!

 

Kui tahame, siis üheskoos suudame suuri asju teha nii, et muu elu ka edasi liigub.

Estanc tegutseb Eesti suurimas tööstussektoris. Täna on meil 12 000 ruutmeetrit tootmispinda, 190 töötajat ja 98% meie toodangust läheb ekspordiks. Estanci seadmeid võib leida üle maailma erinevates tehastes.

Eesti masinaehituse ja inseneritööstuse suurimaks varaks on kvaliteetsed tooted ja õige mentaliteet, mida täiendab Põhjamaade ärikultuur ja keskendumine klientide vajadustele – seega on meie visioon Estancis pakkuda tipptasemel tootmisteenust ja seda alati säästvalt. Vaata, kuidas Estanc tegutseb, ja tule Eestiga kauplema!

Mitmekesisuse ja erinevuste austamine on Estancis au sees ning selle tulemusena läbis ettevõtte kvaliteedimärgise „Austame erinevusi“ vahehindamise ning pikendas seda aastani 2022.

Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti mitmekesisuse kokkuleppe koordinaator Eesti Inimõiguste Keskus koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Esimesed märgised anti välja 2018. aastal kui selle sai ühtlasi ka Estanc. Mitmekesisuse märgis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja oodates tööle talente sõltumata nende soost või taustast ning hoolides Eestist ja maailmast ning andes oma panuse selle paremaks muutmiseks.

„Oleme kahe aasta jooksul muutnud oma värbamisprotsessi väärtuskeskseks, lähtudes uute inimeste värbamisel ennekõike maailmavaatelisest sobivusest ning uskudes, et oskused on õpitavad ning kompetents ajaga arendatav,“ sõnab Estanci personalijuht Lilian Kuuslap. Lisaks sellele, on ettevõte kasvatanud oma maskuliinses seltskonnas naiste osakaalu ning jagab aktiivselt mitmekesisuse sõnumit majasiseselt, näiteks koolitades töötajaid kultuuriteadlikkuse vallas või tutvustades erinevaid rahvusi läbi toidu. Lilian Kuuslap lisab: „Kaasame töötajate peresid ja lapsi läbi ürituste ning toetame töö- ja pereelu ühildamist läbi paindlikku töökeskkonna. Pingutame igapäevaselt ühtse kultuuri hoidmise nimel ning kõikide töötajate kaasamise nimel läbi ühtse kommunikatsiooniplatvormi, mis võimaldab jagada vahetult ja ausalt infot kõikidele meie inimestele selle kohta, kuidas meile ettevõttena läheb ja kuhu liigume“.


Foto: Eesti Inimõiguste Keskus

Estanc väärtustab iga inimest ning töötab igapäevaselt selle nimel, et mitmekesisuse ja erinevuste austamist veelgi enam juurutada.

Estanc ja Sunly City sõlmisid koostöölepingu, mille kohaselt rajab Sunly City Estanci katusele 100kw päikesepargi. See võimaldab tehasel vähendada elektrikulu ning CO2 jalajälge ilma ise päikesepaneelide tehnoloogiasse investeerimata.

„Kasutame koostöös uuenduslikku mudelit, kus Sunly City investeerib Estanci eest ning rajab oma kulude ja kirjadega päikeseelektrijaama koos otseliiniga, mis hakkab tehasele edastama võrgutasuvaba ja keskkonnasõbralikku elektrienergiat,“ kommenteeris lepingut Sunly City juht Priit Lepasepp. Uus päikesepark võimaldab tekitada tehase töös CO2 säästu 54 tonni aastas.

„Estanci jaoks on keskkonna heaoluga arvestamine oluline osa jätkusuutlikust ärimudelist, kuid arvestades hetke olukorda majanduses on sama oluline ka asjaolu, et saame päikesepaneelide abil elektrikulusid kokku hoida,“ rääkis Estanci tegevjuht Priit Haldma. Estanc säästab tänu väiksemale elektrikulule ja elektrihinna fikseerimisele ligikaudu 6000 eurot aastas.

Sunly City kuulub Sunly gruppi, mis on Baltikumis ja selle lähipiirkonnas taastuvenergiale ning cleantech innovatsioonile fokusseeritud energiaettevõte.

It’s finally here! We have a new awaited member to add to our certificates. The recent addition of the ISO 50001 certificate for energy management to complement the ISO 9001 and 14001, 45001 already in place. In achieving this, Estanc promises ongoingly to commit to improving energy efficiency and reducing their impact on the environment. On top of that, our Warehouse and Maintenance Manager Asso Kesaväli received an EUREM training qualification of an employee as an Energy Manager. 

iso50001ISO 50001 is a strategic tool to help you use energy more efficiently and effectively. Such an approach makes it easier to integrate energy management into our overall efforts to improve environmental management and bring added value to our organisation. In recent years, Estanc has further strengthened its commitment to the environment, making sure that regardless of the industry we operate in, we can still protect the environment.

The goal of implementing the Energy Management System standard is to continuously improve energy performance, energy efficiency, energy use and energy consumption. EnMS standard gives us a recognized framework for developing an effective energy management system. Like other ISO management system standards, it follows the “Plan-Do-Check-Act” process for continual improvement, which helps us from developing a policy for more efficient use of energy to continually improving energy management, and all steps between.

On top of that, our Warehouse and Maintenance Manager Asso Kesaväli received an EUREM training qualification of an employee as an Energy Manager. The EUREM training program is a standardized training program for European Energy Managers, combining theoretical lessons, exercises, personal learning and practical energy work. In addition, it provides trainees with access to a European network of EUREM graduates in order to share knowledge and experience. Asso says: “Participation in the program provided an opportunity to get an overview of different energy fields, their nature and possible future trends – the energy market, energy consumers, energy producers and energy carriers. The training plan was extensive enough that after passing it we could evaluate and analyze the company’s energy use and, based on that, find bottlenecks and concrete solutions for more energy-efficient performance.”

2020 targets for energy efficiency

In accordance with the requirements of ISO 50001, we have developed objectives, targets and action plans to implement the energy management system. Set targets for 2020 are:

  • implementation of an energy management system;
  • raising energy awareness among team members;
  • thorough mapping and monitoring of energy use;
  • electricity costs reduction.

Measures to achieve the targets include solar station installation, quarterly energy reviews, mapping the possibilities of establishing a permanent measurement system, implementation of energy saving projects etc.

iso50001
Energy distribution 2019 March vs 2020 March

 

 

iso50001
Energy consumption 2019 March vs 2020 March

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscribe to our Linkedin page to stay connected with our latest activities.