17. Üleilmne koostöö

JUHTIMINE JA PROTSESSID

 • Omame horisontaalseid koostööpartnereid  riikides: Hiina, Holland, Leedu, Soome
 • Teeme koostööd ettevõtetega, kellelt meil on õppida ja kellele oma teadmisi saame jagada
 • Oleme avatud erinevatele organisatsioonidele, kes soovivad meid külastada
 • Juurutame eetikakoodeksi, mis on seoses meie missiooni ja visiooniga ja levitame jätkusuutlikkuse sõnumit kogu tarneahela ulatuses meie tarnijatele ja samuti ka klientidele
 • Peame korra aastas missioonipäeva, mil otsime võimalusi teha koostööd erinevate sihtgruppidega, et edendada jätkusuutlikkuse temaatikat
 • Korraldame aastas vähemalt ühe kampaania, mille eesmärk on pälvida laiemat üldsuse tähelepanu seismaks hea jätkusuutlikuma maailma ehitamise eest

TOODE JA TEENUS

 • Otsime pidevalt võimalusi olla tööstuses pioneerideks keskkonnasõbralike tehnoloogiate rakendamiseks vajalike ja loodustsäästvatest regulatsioonidest tulenevate protsessiseadmete valmistamiseks
 • Ostame komponente, detaile, teenuseid meie toodete tarbeks erinevatelt tarnijatelt globaalsel skaalal. Rakendame selles fair trade ja tööjõu diskrimineerimise vastaseid põhimõtteid
 • Kliendi probleemide lahendamiseks kaasame vajadusel partnereid projektidesse, mis ületavad meie võimsust või laienevad tugevusalast väljapoole

KOOSTÖÖ JA LISAPANUS

 • Teeme koostööd avaliku sektoriga, et mõista paremini globaalseid ja regionaalseid arengusuundi ning vajadusel anda oma panus õiges suunas liikumisele
 • Räägime koostöö mitte konkurentsiühiskonnast
 • Osaleme võimalikult laial spektril üritustel sõnavõttudega ning jagame meie teadmisi ja kogemusi uue põlvkonna äri ajamise põhimõtetest ja printsiipidest #SCR
 • Räägime tegevusvaldkondade ülesest koostööst ja parimate praktikate ületoomisest meie ärisse, et suurendada positiivseid sotsiaalseid mõjusid ja sidusust
 • Avaldame tulemuste kolmikmõõde (triple bottom line) põhimõttel aruandlust läbipaistvuse kasvatamiseks ja koostöö edendamiseks erinevate sihtgruppidega

Tutvu ka teiste kestlike arengu eesmärkidega:

Jatkusuutlik eneria
kliimamuutuste-vastased-meetmed