9. Tööstus, uuendus ja taristu

JUHTIMINE JA PROTSESSID

 • Uuendame ja arendame pidevalt seadmeteparki tehnoloogiliselt
 • Kasutame tehnoloogiliselt kvaliteetset parimate tootjate seadmeid

Ressursisäästlik tehas:

 • Oleme kontori ehitusel on lähtutud ressursitõhususe põhimõtetest – kontoris olevad vaibad on toodeteud ookeanist väljakorjatud plastikust, oleme arhitektuurses projektis lähtunud säästvast materjalide kasutusest (välisbetoon ei ole katnud plekiga, siseseinad ei ole kaetud viimistlusmaterjalidega, taimeseina paigaldus fuajeesse jne)
 • Kasutame hooneautomaatikat, reguleerime sisekliimat ressursitõhusalt
 • Visualiseerime andmeid läbi Business Intelligence süsteemi Microsoft Power BI
 • Juhime äriprotsesse visuaalselt läbi 2c8 tarkvara
 • Oleme tootmisse paigaldanud tööstuslikud elektroonilised laohoidjad SavePro
 • Teeme koostööd GF Anapol OÜ’ga keevituse kuluvahendide ja isikukaitsevahendite (PPE) konsignatsioonilao varustamisel
 • Teeme koostööd Etra Oy’ga, RFID konsignatsioonilao varustamisel
 • Oleme viinud sisekommunikatsiooni Microsoft Teams platvormile
 • Töötame välja digitaalseid erilahendusi tööprotsesside hõlbustamiseks ja efektiivistamiseks
 • Oleme paigaldanud hallidesse tööaja tagasiside ja mittevastavuste süsteemseks edastamiseks tootmisterminalid

TOODE JA TEENUS

 • Meie tooted aitavad moderniseerida tööstust, et see oleks jätkusuutlik

KOOSTÖÖ JA LISAPANUS

 • Teeme koostööd Ahola Transport Oy’ga, et olla esimeste seas, kes rakendavad oma protsessides tuleviku logistikalahendusi
 • Teeme koostööd Pemamek Oy’ga tehnoloogilise suutlikkuse suurendamiseks
 • Teeme koostööd Fronius GmbH’ga keevitustehnoloogia arendamiseks

Tutvu ka teiste kestlike arengu eesmärkidega:

Jatkusuutlik eneria
kliimamuutuste-vastased-meetmed