3. Tervis ja heaolu

JUHTIMINE JA PROTSESSID

 • Loome tervisliku ja kaasaegse töökeskkonna kõikidele meie töötajatele ning panustame pidevalt selle arendamisse
 • Pakume töötajale soodustingimustel tervist edendavad tegevusi ja sportimisvõimalusi
 • Rakendame kõikidele töötajatele tavapärasest põhjalikumat töötervishoiu arsti kontrolli
 • Viime läbi iga-aastaseid sisekampaaniad töötajate teadlikkuse tõstmiseks ning tervislike eluviiside soodustamiseks
 • Hindame iga-aastaselt töötajate rahulolu taset ning tegutseme vastavalt sellele parema töökeskkonna loomise eesmärgil
 • Tegeleme töötajate vaimse tervise edendamisega – pakume võimalust professionaalseks nõustamiseks
 • Pakume töökohal vereloovutamise võimalust Eesti Verekeskusele
 • Pakume võimalust vaktsineerimiseks gripi perioodil
 • Pakume töötajatele tasuta kontorimassaaži võimalust
 • Pakume võimalust ühisteks rekreatiivseteks ning sportlikeks tegevusteks
 • Tegeleme tööõnnetuste vähendamisega ning analüüsime toimunud õnnetusi põhjalikult, eesmärgiga tulevikus neid vältida
 • Ostame kogu vajamineva elektrienergia taastuvatest allikatest
 • Tagame ohtlikele kemikaalidele keskkonda hoidvad ladustamistingimused
 • Sorteerime jäätmeid nõuetekohaselt

TOODE JA TEENUS

 • Aitame uuendada tehaseid, mis asendavad vananenud tehnoloogiat

Tutvu ka teiste kestlike arengu eesmärkidega:

Jatkusuutlik eneria
kliimamuutuste-vastased-meetmed