12. Säästev tootmine ja tarbimine

JUHTIMINE JA PROTSESSID

  • Vihmavee kasutamine survekatsete teostamisel
  • Ettevõtte ressursside tõhus juhtimine läbi ERP süsteemi Microsoft Dynamics AX, sh Tänu täpsele materjalide jälgitavusele ERP’is kasutame projektidest alles jäänud materjalide jääke tuleviku projektides.
  • ISO14001 standardile vastav ohtlike ainete käitlemine
  • ISO14001 standardile vastav hapetamise hoone
  • Hakkame kajastama jätkusuutlikkuse teemasid regulaarselt oma avalikus aastaaruandes

KOOSTÖÖ JA LISAPANUS

  • Osaleme maailmakoristuspäeval
  • Korraldame iga-aastaseid missioonipäevi
  • Kaasame kohalikku kogukonda ümbritseva keskkonna arendusel
  • Hakkame kajastama jätkusuutlikkuse teemasid regulaarselt oma avalikus aastaaruandes

Tutvu ka teiste kestlike arengu eesmärkidega:

Jatkusuutlik eneria
kliimamuutuste-vastased-meetmed