13. Kliimamuutuste vastased meetmed

JUHTIMINE JA PROTSESSID

  • Oma töötajate teadlikkuse tõstmine keskkonnaalastes küsimustes

TOODE JA TEENUS

  • Orienteerime end kliimamuutustest tulenevalt prioriteetsetele tootegruppidele:
  • Mereskruuberid
  • Maaskruuberid
  • Ballastveemahutid
  • Süsiniku püüdmise ja talletamise mahuti

KOOSTÖÖ JA LISAPANUS

  • Seisame kliimamuutuse teema päevakajalisuse ja arengu eest Eestis

Tutvu ka teiste kestlike arengu eesmärkidega:

Jatkusuutlik eneria