7. Jätkusuutlik energia

JUHTIMINE JA PROTSESSID

  • Energia- ja ressursiauditi perioodiline läbiviimine
  • Kasutame kütmiseks säästlikku põrandakütet
  • LED valgustid tehases
  • Jääksoojuse kasutamine tootmishoone kütmiseks
  • Ostame kogu vajamineva elektrienergia taastuvates allikatest
  • Plaan rajada oma päikesejaam
  • Kasutame töösõitudeks elektriautot

TOODE JA TEENUS

  • Valmistame tooteid, mille kasutamine aitab saavutada energiatõhusust ja energia puhtamat kasutamist tööstus- ja transpordisektoris.

KOOSTÖÖ JA LISAPANUS

  • Teeme koostööd Elektrum Eestiga (energiaettevõte), et edendada jätkusuutlikku energia levikut.

Tutvu ka teiste kestliku arengu eesmärkidega:

kliimamuutuste-vastased-meetmed