Missioon, Visioon ja väärtused

Missioon, Visioon ja väärtused

 

Missioon

Estanci missioon on valmistada protsessitehnikat, mis aitab kaasa maailma jätkusuutlikumaks muutmisele.

 

Visioon

Estanci visioon on pakkuda ületamatu tasemega tootmisteenust.

 

 

Väärtused

  • Ausus: Kommunikatsioon.
  • Arendusmeelsus: Paigalseis on tagasiminek.
  • Asjatundlikkus: Tunneme oma ala ja teame millest räägime.
  • Jätkusuutlikkus: Keskendume pikaealisele kliendisuhtele.
  • Loodussõbralikkus: Elame välja oma missiooni
  • Heatahtlikkus: Teame, et head suhted on pikaajalise koostöö alus.

Leave a Reply